תקנון רכישת תכנית ההכשרה בסט סלר מאסטרי - BSM

 1. כללי:
  • bsmacademy.co.il (להלן: "האתר"), משמש כאתר לרכישת “תכנית ההכשרה של בסט מאסטרי" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות והכוונה היא גם לנקבה
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר bsmacademy.co.il לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה באתר ו/או רכישה בו, מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאים המופיעים בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 2. ביצוע רכישה באתר:
  • אתר bsmacademy.co.il מאפשר לך לרכוש את “תכנית ההכשרה של בסט מאסטרי" באמצעותו, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.
  • "תוכנית ההכשרה של בסט סלר מאסטרי" איננה מבטיחה הצלחה כלשהי.
  • כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישות באתר. הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
  • על מנת להשלים את תהליך ההזמנה/ הרכישה באתר, יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/הרכישה. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם.
 3. תשלום ואספקה
  • לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי המוצר אשר ביקש. המחירים באתר bsmacademy.co.il כוללים מע"מ.
  • אספקת המוצר תתבצע ללקוח בצורת שליחת פרטי גישה אישיים למשרד האחורי באתר bsmacademy.co.il אשר בו יימצאו כל תכני תכנית ההכשרה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של אתר bsmacademy.co.il
  • לאחר סיום הרכישה תקבל פרטי גישה מידית למייל שלך. תוכל להיכנס למערכת הקורס. הקורס יתחיל במועד הפתיחה כפי שיפורסם מעת לעת.
 4. תנאים נוספים:
  • bsmacademy.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • bsmacademy.co.il לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
  • bsmacademy.co.il לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • bsmacademy.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, רשאית bsmacademy.co.il לבטל הרכישה, כולה או חלקה.
  • פרטי הגישה לקורס הוא עבור שם משתמש אחד. העברת פרטי הגישה לקורס לגורמים אחרים בין אם זה לאדם פרטי או גוף אשר אינו רכש את הקורס בעצמו הוא עבירה על החוק. תלמיד אשר יימצא עושה שימוש לא נאות בפרטי הגישה הפרטיים שלו יורחק לאלתר מהקבוצה ותיסגר לו הגישה לקורס.
 5. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים:
  • ניתן לדרוש את מלוא התשלום על תכנית ההכשרה חזרה עד ל- 21 יום מתחילת תכנית ההכשרה.
  • הביטול/החזרה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת support@bsmacademy.co.il
  • סכום העסקה יוחזר לכם באותו אופן בו שילמתם בניכוי דמי ביטול בשיעור של 249 ש”ח
  • במידה ונרכשה תכנית ליווי אישית ניתן יהיה לבטל עד לאחר 2 פגישות ראשונות או עד 21 ימי ביטול בניכוי של 750 ש"ח על כל פגישה שהתקיימה
 6. שמירה על פרטיות:
  • במידה והזנתם את פרטיכם לאתר, אנו נשמור על פרטים אלו ולא נעביר אותם לגורם שלישי. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות אינפורמטיביות או פרסומיות מאתנו (שלנו או של גוף אחר). בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות שליחת מייל אלינו עם בקשה להימחק מרשימת התפוצה
 7. זכויות יוצרים
  • כל מידע בצורת טקסט, תמונות, קבצי וידאו וקול המופיעים באתר האינטרנט הם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר וכותבי התכנים.
  • השימוש באתר ייעשה על פי תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
  • זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות לבסט סלר מאסטרי או לבעליהם אשר אחסנו את המידע וזאת בין מחוץ אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.
  • אסור בתכלית האיסור להשתמש במאגר רשימת התלמידים, תכנים והכלים של תכנית הכשרה ליצירת רווח אישי
 8. אחריות
  • הקורס כולל 9 מודולים, סמינר אמצע וסמינר סיום אשר כלולים בתשלום הקורס.
  • כלל הכלים האינטרנטיים אשר תקבל בתור בונוס בעת פתיחת הקורס אינם תחת אחריותה של BSM, כל תקלה אשר יכולה להתרחש תטופל במהירות האפשרית לאחר שתאותר התקלה.
בברכה הנהלת האתר,
מייסדים:
יעקב גוטמן ודמיאן מיכאלי
בסט סלר מאסטרי